Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vilka krav ställer lagen på att förbättra tillgängligheten i en skola eller högskola?

Det går inte att ge ett generellt svar om vilka åtgärder en utbildningsanordnare är skyldig att vidta. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Krav på tillgänglighet kan till exempel handla om stöd i undervisningen, utformning av trösklar och god ventilation (för allergiker).

Om ditt barn eller du som elev har behov av stöd och anpassning vänd dig i första hand till läraren eller någon annan ansvarig på skolan. Vill du ha mer generell information om rätten till utbildning samt vilka krav du kan ställa på stöd och anpassning i skolan eller förskolan kan vända dig till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) Länk till annan webbplats., Skolverket Länk till annan webbplats. och Skolinspektionen Länk till annan webbplats..

Du som studerar på högskolan kan vända dig till den pedagogiska samordnaren av stöd för studenter med funktionsnedsättning.

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering

Bristande tillgänglighet är när en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att en utbildningsanordnare (till exempel skolan) inte genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 juli 2022