Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vem kan jag kontakta för att få tips om hur vi ska förbättra tillgängligheten?

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Samtidigt regleras tillgänglighet av flera andra lagar och regler. Det innebär att det finns också finns flera myndigheter som har tillsyn över att samhället är tillgängligt inom olika områden. De har också god kunskap och kan ge råd och vägledning till exempel om hur du kan göra din verksamhet tillgänglig.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 juli 2022