Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vad måste arbetsgivare göra för att förbättra tillgängligheten?

Det går inte att generellt ange vilka åtgärder en arbetsgivare är skyldig att vidta. Det beror på omständigheterna i det enskilda fallet.

Det kan till exempel handla om att se över tekniska hjälpmedel för datorer, hörselslingor i möteslokaler, god ventilation (för allergiker), utformning av trösklar, toaletter och personalkök med mera.

Det är bland annat arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen som sätter ramar för de krav på tillgänglighetsåtgärder som ställs på arbetsgivare.

DO har tillsyn över diskrimineringslagen.

Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetsmiljölagen. Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 13 juli 2022