Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Varför skriver ni inte om förbudet mot diskriminering av deltidsarbetande och arbetstagare med tidsbegränsad anställning?

DO har inte tillsyn över denna lag. Vi kan inte heller gå till domstol med stöd av denna lag. Du kan vända dig till din fackliga organisation för att få mer information och stöd.

Läs mer i lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 14 mars 2022