Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vad ska arbetsgivare dokumentera i arbetet med lönekartläggning?

Arbetsgivare med minst tio anställda ska dokumentera arbetet med lönekartläggning. Dokumentationen ska innehålla

  • en redovisning av resultatet av lönekartläggningen och analysen av löneskillnader
  • en redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver vidtas för att åtgärda förekommande löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön
  • en kostnadsberäkning och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behöver vidtas ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 oktober 2021