Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ska arbetsgivare kartlägga till exempel arbetstagares etniska tillhörighet eller sexuella läggning?

Nej! Det är viktigt att undersökningen har ett generellt anslag med inriktning på förhållandena på arbetsplatsen och inte de enskilda medarbetarna. Det ska alltså inte göras någon kartläggning på individnivå avseende personliga förhållanden och undersökningen måste skötas på ett sådant sätt att eventuellt känsliga personuppgifter som ändå framkommer inte kan kopplas ihop med någon medarbetare på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen (GDPR).

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 oktober 2021