Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ska arbetsgivare kartlägga till exempel arbetstagares etniska tillhörighet eller sexuella läggning?

Nej! Det är viktigt att undersökningen har ett generellt anslag med inriktning på förhållandena på arbetsplatsen och inte de enskilda medarbetarna. Det ska alltså inte göras någon kartläggning på individnivå av personliga förhållanden. Undersökningen måste skötas på ett sådant sätt att eventuellt känsliga personuppgifter som ändå framkommer inte kan kopplas ihop med någon medarbetare på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen (GDPR).

Sidinformation

Senast uppdaterad: 3 februari 2023
Till toppen