Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

På vilka områden ska arbetsgivare genomföra aktiva åtgärder?

Arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder på följande fem områden:

  • arbetsförhållanden
  • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor
  • rekrytering och befordran
  • utbildning och övrig kompetensutveckling
  • möjligheter att förena förvärvsarbete och föräldraskap.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 17 januari 2024