Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kan en arbetsgivare kräva att en arbetstagare hälsar på ett viss sätt?

Vår bedömning är att en arbetsgivare inte kan kräva att en arbetstagare ska hälsa på ett visst sätt, till exempel genom handskakning. Däremot kan arbetsgivaren begära att en arbetstagare inte ska särbehandla någon. Det innebär att hen ska hälsa på alla på samma sätt - det vill säga inte ska göra skillnad i sitt sätt att hälsa utifrån någon av diskrimineringsgrunderna, till exempel kön eller sexuell läggning (när det gäller sättet att hälsa i tjänsten).

Det kan dock finnas skäl för att anpassa hälsningar till olika individer, till exempel när någon inte vill bli hälsad på med handskakning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 21 juni 2023
Till toppen