Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Får en arbetsgivare förbjuda en anställd att bära religiös klädsel, till exempel huvudduk eller turban?

Det kan vara diskriminering om en arbetsgivare inte tar hänsyn till att en medarbetare av religiösa skäl vill, eller inte vill, bära viss klädsel på arbetet. Om en arbetsgivares krav på viss klädsel strider mot diskrimineringsförbudet måste avgöras i det enskilda fallet. Ett krav på, eller förbud mot, viss klädsel på en arbetsplats kan till exempel vara befogat om det är nödvändigt med hänsyn till säkerhet eller hygien.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 oktober 2021
Till toppen