Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kan jag anmäla till DO utan att mina föräldrar får veta?

Om du gör en anmälan kan DO behöva kontakta dina föräldrar även om du inte vill det. Det beror på vad som står i anmälan. När vi utreder en anmälan kontaktar vi vanligtvis den som har gjort anmälan. Om anmälan är gjord av ett barn brukar vi kontakta barnets föräldrar (eller annan vårdnadshavare) innan vi kontaktar barnet. Du kan skriva i anmälan vem du vill att vi ska kontakta men det är inte säkert att vi kan göra som du vill.

Ibland kan en anmälan leda till att vi bestämmer oss för att gå till domstol för att begära att den som har diskriminerat ska betala ersättning till den som anmält. För att DO ska kunna gå till domstol när det gäller en anmälare som är under 18 år måste personens vårdnadshavare gå med på det.

När vi får in din anmälan blir det som regel offentligt. Det betyder att vem som helst kan be att få ta del av de anmälningar som DO har fått. Det är bara i vissa undantag som uppgifter har så kallad sekretess, det vill säga att vi inte behöver lämna ut uppgifterna.

Om du vill kan du göra en anonym anmälan, det vill säga en anmälan där du inte skriver vem du är, men en sån anmälan kan vara svår för oss att utreda.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 september 2023