Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Kan jag anmäla till DO utan att mina föräldrar får veta?

Det kan vi inte lova. Ibland måste vi kontakta dina föräldrar. Det beror på vad det gäller. Du kan även vara anonym när du anmäler.

En anmälan kan leda till att vi kontaktar den som anmält och ber om mer information. Om det är ett barn brukar vi först kontakta föräldrarna (eller annan vårdnadshavare).

Om du är under 18 och inte vill att vi ska ta kontakt med dina föräldrar bör du därför skriva det i din anmälan.

Ibland kan en anmälan leda till att vi bestämmer oss för att gå till domstol för att begära att den som har diskriminerat ska betala ersättning till den som anmält. För att DO ska kunna gå till domstol när det gäller en anmälare som är under 18 år måste personens vårdnadshavare gå med på det.

När vi får in din anmälan blir det som regel offentligt. Det betyder att vem som helst kan be att få ta del av de anmälningar som DO har fått. Det är bara i vissa undantag som uppgifter har så kallad sekretess, det vill säga att vi inte behöver lämna ut uppgifterna.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 15 juli 2022
Till toppen