Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Hur långt i efterhand kan jag anmäla?

Tiden är framförallt viktig om du vill ta ärendet till domstol.

Det finns tidsgränser som sätter stopp för möjligheten att ta ett ärende till domstol. Detta kallas för preskriptionstid. Preskriptionstiden är olika beroende på vilken situation det gäller. Inom arbetslivet kan preskriptionstiden vara så kort som två veckor.

Om du själv eller via ombud vill ta ditt ärende till en domstol ansvarar du för att tidsgränsen (preskriptionstiden) inte går ut för att ta ärendet till domstolen. Du ansvarar för att bevaka tidsgränsen även om du skickat in en anmälan till oss.

DO använder anmälningar på olika sätt i vårt arbete för ett samhälle fritt från diskriminering. Därför kan det ändå vara viktigt att inte vänta med att skicka in din anmälan till oss.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 maj 2023