Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Får lokaltrafiken/museet ta lägre avgifter för barn och pensionärer?

Ja, diskrimineringslagen innehåller ett antal undantag från förbudet mot diskriminering som har samband med ålder. Det kan till exempel vara tillåtet att behandla människor olika utifrån ålder om det finns ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga. Avgifter för kollektivtrafik och museer är exempel på vad som bedöms vara sådan tillåten särbehandling.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 april 2023
Till toppen