Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Är det tillåtet för CSN att ha olika regler för studiestöd beroende av ålder?

Ja, diskrimineringslagen innehåller ett antal undantag från förbudet mot diskriminering som har samband med ålder. När det gäller bland annat studiestöd är det tillåtet att behandla människor olika utifrån ålder, om krav på viss ålder är angivet i annan lag.

CSN utgår från studiestödslagen som sätter åldersgränser för rätten till studiestöd.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 april 2023