Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Varför ska vi arbeta med aktiva åtgärder?

Diskrimineringslagen ställer krav på att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska arbeta med aktiva åtgärder.

Aktiva åtgärder har i likhet med diskrimineringsförbuden till syfte att förebygga och motverka diskriminering. Diskrimineringsförbuden är avsedda att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall.

Utöver det syftet ska aktiva åtgärder även verka pådrivande och mana till ökade ansträngningar för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på en mer generell och strukturell nivå.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 3 maj 2021