Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vad kan hända om arbetsgivare eller utbildningsanordnare inte följer kraven på aktiva åtgärder?

Om en arbetsgivare eller utbildningsanordnare inte följer reglerna om aktiva åtgärder kan DO göra en framställan om vitesföreläggande till Nämnden mot diskriminering. Nämnden kan sedan besluta att arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren ska betala vite om de inte fullgör sina skyldigheter.

Om DO inte gör en sådan framställan kan istället en central arbetstagar­organisation göra det. Det förutsätter dock att arbetsgivaren är bunden till arbetstagarorganisationen av kollektivavtal.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 november 2023