Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vad innebär kravet på att dokumentera aktiva åtgärder?

Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder. Kravet på jämställdhetsplaner och likabehandlingsplaner är borta.

Dokumentationen ska innehålla

  • en redogörelse för den undersökning av risker och hinder och analys som gjorts
  • de förebyggande och främjande åtgärder som har genomförts eller som planeras
  • den uppföljning och utvärdering som gjorts av det tidigare arbetet med aktiva åtgärder
  • en redogörelse för hur samverkansskyldigheten har fullgjorts.

Arbetsgivare med minst 10 arbetstagare ska även dokumentera sitt arbete med lönekartläggning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 maj 2022