Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Vad betyder åtgärder "som skäligen kan krävas"?

När det gäller aktiva åtgärder så får vad som är skäligt avgöras från fall till fall. Skälighetsbedömningen bör göras med hänsyn till resurser, behov och andra omständigheter i det enskilda fallet.

Om en arbetsgivaren eller utbildningsanordnare har konstaterat att det finns problem så kan de inte lämnas helt utan åtgärd och de åtgärder som genomförs får inte vara betydelselösa.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 maj 2023