Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ska bristande tillgänglighet omfattas av arbetet med aktiva åtgärder?

Alla former av diskriminering ska förebyggas och då även diskriminering i form av bristande tillgänglighet. I diskrimineringslagens förarbeten anges att arbetet ska omfatta såväl den psykosociala arbetsmiljön som den fysiska. Men att det när det gäller den fysiska arbetsmiljön mer handlar om att ha en beredskap för att kunna lösa sådana situationer om eller när de uppstår.

När det gäller anpassning av till exempel av byggnader och arbetsmiljö finns relativt omfattande lagstiftning genom plan- och bygglagen och arbetsmiljölagen som avgör vad som är skäligt i det enskilda fallet. I förarbetena till bestämmelserna om aktiva åtgärder anges att det förebyggande arbetet behöver inte gå längre än vad som krävs i denna lagstiftning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 oktober 2023
Till toppen