Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Hur ofta ska aktiva åtgärder genomföras?

Arbetsgivaren eller utbildningsanordnaren ska genomföra arbetet fortlöpande i fyra steg. Åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt. Det innebär att arbetet ska vara ständigt pågående. När uppföljning och utvärdering har gjorts kan erfarenheterna från arbetet användas i steg ett i nästa cykel.

Arbetsgivare med minst tio anställda ska också göra en lönekartläggning varje år.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 20 oktober 2023