Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Hur förändrades kraven på aktiva åtgärder 2017?

Den 1 januari 2017 förändrades kraven på aktiva åtgärder. På en övergripande nivå handlade förändringarna om följande:

  • Samtliga sju diskrimineringsgrunder ska inkluderas i det förebyggande och främjande arbetet.
  • Anvisningar om hur arbetet ska genomföras i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda och följa upp).
  • Tidigare krav på jämställdhetsplan respektive likabehandlingsplan ersattes med ett krav på att hela arbetet ska dokumenteras.
  • Krav på att ta fram och följa upp riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier (och för arbetsgivare även repressalier).
  • Arbetsgivare ska göra årliga lönekartläggningar för att förhindra osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 16 juni 2022