Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på vanliga frågor till oss. Innan du filtrerat frågorna via knapparna visas tio slumpmässigt valda frågor och svar.

  • Är det tillåtet för CSN att ha olika regler för studiestöd beroende av ålder?

  • Var ska jag vända mig om jag blivit utsatt för diskriminering och vill ha upprättelse?

  • Varför ska vi arbeta med aktiva åtgärder?

  • Vad ska skolan och förskolan göra för aktiva åtgärder?

  • Vilka krav ställer lagen på att förbättra tillgängligheten i en skola eller högskola?

  • Vad gäller om trakasserierna utförs till exempel av en kund, patient eller brukare?

  • Vad är aktiva åtgärder?

  • Får frisörer ta olika priser beroende på kundens kön?

  • Kan en arbetsgivare kräva att en arbetstagare hälsar på ett viss sätt?

  • Vad ska jag som arbetsgivare tänka på när det gäller föräldralediga?