Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna till oss.

I listan visas ett urval av frågor och svar från de olika ämnesområdena. För att se alla frågor inom ett specifikt ämne kan du klicka på en av knapparna.

  • Mitt barn har blivit diskriminerad när det gäller rätt till förskoleplats. Kan jag lämna in ett tips eller klagomål om det?

  • Jag har en anställd medarbetare som vill vara föräldraledig – kan jag säga upp honom?

  • Varför ska vi arbeta med aktiva åtgärder?

  • Får en krog ha olika åldersgränser för kvinnor och män?

  • Får en arbetsgivare förbjuda en anställd att bära religiös klädsel, till exempel huvudduk eller turban?

  • Får lokaltrafiken/museet ta lägre avgifter för barn och pensionärer?

  • Är det tillåtet för CSN att ha olika regler för studiestöd beroende av ålder?

  • Hur gör jag för att få information/statistik över anmälningar/tips och klagomål som kommit till DO?

  • Vad är skillnaden mellan tips och klagomål?

  • Vad måste arbetsgivare göra för att förbättra tillgängligheten?