Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna till oss.

I listan visas ett urval av frågor och svar från de olika ämnesområdena. För att se alla frågor inom ett specifikt ämne kan du klicka på en av knapparna.

  • Kan DO hjälpa mig om jag blivit utsatt för kränkande särbehandling eller mobbning?

  • Hur förändrades kraven på aktiva åtgärder 2017?

  • Varför ska vi arbeta med aktiva åtgärder?

  • Jag har en anställd medarbetare som vill vara föräldraledig – kan jag säga upp honom?

  • Vad ska högskolans arbete med aktiva åtgärder omfatta?

  • Kan arbetsgivare kräva att anställda pratar svenska under arbetstid?

  • Behöver arbetsgivaren polisanmäla sexuella trakasserier?

  • Kan jag anmäla ett kränkande inslag i TV/radio/tidning till DO?

  • Vilka skyddas av missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen?

  • Jag har blivit diskriminerad i samband med min graviditet – vad är det som gäller?