Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna till oss.

I listan visas ett urval av frågor och svar från de olika ämnesområdena. För att se alla frågor inom ett specifikt ämne kan du klicka på en av knapparna.

  • Vad innebär kravet på att dokumentera aktiva åtgärder?

  • Kan DO hjälpa mig om jag blivit utsatt för kränkande särbehandling eller mobbning?

  • Vad kan jag göra om jag blir utsatt för sexuella trakasserier av en kollega?

  • Vad innebär att utbildningsanordnare ska dokumentera arbetet med aktiva åtgärder?

  • Får en arbetsgivare neka mig anställning om det har samband med min funktionsnedsättning?

  • Jag har blivit diskriminerad när jag sökte till en utbildning. Kan jag lämna in ett tips eller klagomål om det till DO?

  • Kan jag lämna in tips och klagomål till DO utan att mina föräldrar får veta?

  • Kan en flört vara sexuella trakasserier?

  • På vilka områden ska högskolan genomföra aktiva åtgärder?

  • Vad arbetar DO med?