Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna till oss.

I listan visas ett urval av frågor och svar från de olika ämnesområdena. För att se alla frågor inom ett specifikt ämne kan du klicka på en av knapparna.

  • Behöver arbetsgivaren agera om personer som inte är anställda, till exempel inhyrd personal, känner sig sexuellt trakasserade?

  • Hur långt i efterhand kan jag anmäla?

  • Kan en hyresvärdar ha olika kriterier för uthyrning av bostad?

  • Mitt barn har blivit diskriminerat när det gäller rätt till förskoleplats. Kan jag anmäla det till DO?

  • Vilka regler gäller om det är en chef som utsätter någon för sexuella trakasserier?

  • Vad ska arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder omfatta?

  • Kan min arbetsgivare neka mig löneförhöjning för att jag har varit föräldraledig?

  • Vad innebär att utbildningsanordnare ska dokumentera arbetet med aktiva åtgärder?

  • Varför skriver ni inte om förbudet mot diskriminering av deltidsarbetande och arbetstagare med tidsbegränsad anställning?

  • Kan jag göra min anmälan på annat språk än svenska?

Till toppen