Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på vanliga frågor till oss. Innan du filtrerat frågorna via knapparna visas tio slumpmässigt valda frågor och svar.

  • Hur förändrades kraven på aktiva åtgärder 2017?

  • Är det tillåtet för CSN att ha olika regler för studiestöd beroende av ålder?

  • Vad innebär att ett sexuellt beteende är "ovälkommet"?

  • Hur ofta ska aktiva åtgärder genomföras?

  • På vilka områden ska arbetsgivare genomföra aktiva åtgärder?

  • Hur anmäler jag diskriminering?

  • Vad kan jag göra om jag blir sexuellt trakasserad på jobbet?

  • Kan vi ha skolavslutning i kyrkan?

  • Vad avses med begreppet ”arbetsgivare”?

  • Vad gäller för bristande tillgänglighet i butiker?