Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna till oss.

  • Vad ska högskolans arbete med aktiva åtgärder omfatta?

  • Hur förändrades kraven på aktiva åtgärder 2017?

  • Får en krog ha olika åldersgränser för kvinnor och män?

  • Vad kan hända om arbetsgivare eller utbildningsanordnare inte följer kraven på aktiva åtgärder?

  • Måste den som utsatts för trakasserier ge sitt samtycke till att arbetsgivaren utreder och vidtar åtgärder?

  • Måste mitt företag vara tillgängligt?

  • Gäller diskrimineringslagen överallt?

  • Jag har blivit diskriminerad i samband med min graviditet – vad är det som gäller?

  • Hur långt i efterhand kan jag anmäla?

  • Mitt barn blir utsatt för trakasserier och skolan gör inget åt det. Vad kan jag göra?

Till toppen