Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på vanliga frågor till oss. Innan du filtrerat frågorna via knapparna visas tio slumpmässigt valda frågor och svar.

  • Vad måste arbetsgivare göra för att förbättra tillgängligheten?

  • Hur ska arbetsgivaren göra om någon annan än den utsatte (till exempel en kollega) uppmärksammar trakasserierna?

  • Jag ska ha löneförhandling med en anställd som varit föräldraledig under hela perioden som ska lönesättas – vad ska jag tänka på?

  • Kan skämt med sexuella anspelningar vara sexuella trakasserier?

  • Var ska jag vända mig om jag blivit utsatt för diskriminering och vill ha upprättelse?

  • Vad betyder åtgärder "som skäligen kan krävas"?

  • Kan vi ha skolavslutning i kyrkan?

  • Måste den som utsatts för trakasserier ge sitt samtycke till att arbetsgivaren utreder och vidtar åtgärder?

  • Vad ska jag som arbetsgivare tänka på när det gäller föräldralediga?

  • Kan jag anmäla diskriminerande eller kränkande reklam till DO?