Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna till oss.

I listan visas ett urval av frågor och svar från de olika ämnesområdena. För att se alla frågor inom ett specifikt ämne kan du klicka på en av knapparna.

  • Mitt barn blir utsatt för trakasserier och skolan gör inget åt det. Vad kan jag göra?

  • Kan jag anmäla diskriminerande eller kränkande reklam till DO?

  • Vad innebär aktiva åtgärder för en utbildningsanordnare?

  • Varför skriver ni inte om förbudet mot diskriminering av deltidsarbetande och arbetstagare med tidsbegränsad anställning?

  • Vilka regler gäller om det är en chef som utsätter någon för sexuella trakasserier?

  • Vad kan hända om arbetsgivare eller utbildningsanordnare inte följer kraven på aktiva åtgärder?

  • Vem kan jag kontakta för att få tips om hur vi ska förbättra tillgängligheten?

  • Kan jag anmäla ett kränkande inslag i TV/radio/tidning till DO?

  • Vad kan jag göra om jag blir utsatt för sexuella trakasserier av en kollega?

  • Kan DO hjälpa mig om jag blivit utsatt för kränkande särbehandling eller mobbning?