Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna till oss.

I listan visas ett urval av frågor och svar från de olika ämnesområdena. För att se alla frågor inom ett specifikt ämne kan du klicka på en av knapparna.

  • Kan en flört vara sexuella trakasserier?

  • Varför skriver ni inte om förbudet mot diskriminering av deltidsarbetande och arbetstagare med tidsbegränsad anställning?

  • Behöver arbetsgivaren agera om personer som inte är anställda, till exempel inhyrd personal, känner sig sexuellt trakasserade?

  • Är det tillåtet för CSN att ha olika regler för studiestöd beroende av ålder?

  • Vad måste arbetsgivare göra för att förbättra tillgängligheten?

  • Kan vi ha skolavslutning i kyrkan?

  • Vad avses med begreppet ”arbetsgivare”?

  • När gäller förbudet att missgynna föräldralediga?

  • Varför regleras sexuella trakasserier i olika lagar?

  • Hur ska arbetsgivaren göra om någon annan än den utsatte (till exempel en kollega) uppmärksammar trakasserierna?