Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Frågor och svar

Här kan du läsa svaren på vanliga frågor till oss. Innan du filtrerat frågorna via knapparna visas tio slumpmässigt valda frågor och svar.

  • Vad ska arbetsgivares arbete med aktiva åtgärder omfatta?

  • På vilka områden ska högskolan genomföra aktiva åtgärder?

  • Vilka är diskrimineringsgrunderna?

  • Kan en arbetsgivare kräva att en arbetstagare hälsar på ett viss sätt?

  • Var ska jag vända mig om jag blivit utsatt för diskriminering och vill ha upprättelse?

  • Kan DO hjälpa mig om jag blivit utsatt för kränkande särbehandling eller mobbning?

  • Varför regleras sexuella trakasserier i olika lagar?

  • Vilka skyddas av missgynnandeförbudet i föräldraledighetslagen?

  • Kan kränkande inlägg på Facebook eller i en blogg vara diskriminering?

  • Vilka regler gäller om sexuella trakasserier sker mellan två kollegor?