Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Anmälningsstatistik

Har du läst vår årliga statistikrapport över anmälningar som inkommit till DO? Här kan du fördjupa dig i statistiken som rapporten bygger på.

Statistiken har publicerats i DO:s senaste statistikrapport över anmälningar. I excelfilen hittar du underlaget till samtliga tabeller och figurer som finns i rapporten.

Ladda ner excelfilen för att ta del av vårt statistikunderlag för hela tidsperioden 2015–2023. I dokumentet kan du till exempel:

  • välja en egen tidsserie
  • skapa egna figurer och tabeller utifrån underlaget
  • välja att fördjupa dig i ett samhällsområde.

Statistik över anmälningar ger inte hela bilden av diskrimineringen i samhället, men den ger indikationer på områden där det kan finnas särskilda behov av insatser.

Statistikunderlag 2015–2023

Rapporten

Rapporten innehåller statistik över de anmälningar som inkommit till DO under perioden 2015–2023, med särskilt fokus på de anmälningar som inkom 2023.

Har du frågor om rapporten?

Kontakta oss via statistikforfragningar@do.se.

Denna adress tar enbart emot frågor om anmälningsstatistiken. Här hittar du kontaktuppgifter om du har andra frågor till DO.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 10 april 2024