Stöd för ökad tillgänglighet

Här har vi samlat stöd för ditt arbete mot bristande tillgänglighet i din organisation, ditt företag eller din skola.

Bristande tillgänglighet är diskriminering

Bristande tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas.

En kort översikt - vad säger lagen och vad betyder det praktiskt? (pdf)

Exempel på bristande tillgänglighet

Se exempel på hur bristande tillgänglighet i samhället kan upplevas av personer med en funktionsnedsättning.

Filmer med undertext, med teckenspråk och syntolkade filmer

Undvik diskriminering genom skäliga tillgänglighetsåtgärder

Lagen ställer krav på att genomföra skäliga tillgänglighetsåtgärder för att ingen ska diskrimineras.

Exempel på åtgärder på skäliga tillgänglighetsåtgärder

Förbättra tillgängligheten

Det kan exempelvis handla om hur en verksamhet eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning.

Starkare skydd mot bristande tillgänglighet

Alla företag oavsett storlek omfattas av förbudet mot bristande tillgänglighet (från och med 1 maj 2018).

Diskrimineringslagen har ändrats för dig som har färre än tio anställda

Andra myndigheter ger råd och vägledning

Tillgänglighet regleras även av andra lagar och regler än diskrimineringslagen. 

Tips om vart du kan vända dig med olika frågor

Tillbaka till toppen