Samverka med studenter och anställda

I sitt arbete med aktiva åtgärder ska högskolan samverka med dem som deltar i utbildningen och med anställda i verksamheten.

Samverkan får utformas utifrån varje enskild utbildningsverksamhet och högskolan får avgöra vilka anställda som berörs av skyldigheten att samverka. Det är till exempel inte meningen att varje enskild student eller anställd ska delta i arbetet, utan samverkan bör ske med representanter för olika grupper, däribland studentorganisationer.

Högskolan ska samverka i hela arbetet med aktiva åtgärder, från undersökning och analys till eventuella åtgärder som behöver genomföras samt uppföljning och utvärdering. Även arbetet med riktlinjer och rutiner ska ske i samverkan. Högskolan ska också dokumentera arbetet med samverkans.

Det är utbildningsanordnaren som ansvarar för att samverkan sker på högskolan.

Diskrimineringslagen

Tillbaka till toppen