Högskolans ansvar att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier

Högskolan ska ha riktlinjer och rutiner i verksamheten för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier av studenter. Dessutom ska den som är ansvarig för verksamheten följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns.

Riktlinjer

Utbildningsanordnaren ska ha riktlinjer som markerar att sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna inte accepteras.

Rutiner

Det ska också finnas rutiner som klargör hur högskolan ska agera om någon blir utsatt för trakasserier. Rutinerna ska ange vem den som anser sig trakasserad ska vända sig till och vem som ansvarar för att händelsen eller påståendena utreds. Chefer och personal i arbetsledande befattningar bör utbildas om reglerna om trakasserier samt om hur man kan förebygga och förhindra trakasserier.

Undersök vilka risker som finns för diskriminering

Varje högskola ska undersöka den egna verksamheten för att upptäcka om det finns risker för diskriminering eller repressalier, eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter. Undersökningen kan visa att det behövs fler åtgärder än att ta fram riktlinjer och rutiner.

Arbetet med riktlinjer och rutiner ska göras, oavsett om undersökningen av verksamheten visar att det finns någon risk för några sexuella trakasserier eller trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Undersökningen är en del av arbetet med aktiva åtgärder som ska genomföras inom fem områden.

Film - Trakasserier i högskolan

Att utsättas för trakasserier i högskolan kan vara diskriminering. Ingen ska behöva uppleva det. Därför har högskolan ett ansvar för att förhindra trakasserier. Enligt diskrimineringslagen.

Tillbaka till toppen