Högskolans dokumentation av aktiva åtgärder

Högskolor ska dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder löpande. De riktlinjer och rutiner som finns och hur arbetet med aktiva åtgärder följs upp ska också dokumenteras samt hur ni på högskolan samverkar med olika deltagare i verksamheten. Detta ersätter tidigare krav på likabehandlingsplan.

Alla de fyra stegen i arbetet med aktiva åtgärder ska dokumenteras, det vill säga undersökning, analys, åtgärder (inklusive tidsplanering) samt uppföljning och utvärdering.

Omfattningen av aktiva åtgärder

På högskolan ska ni dokumentera vilka riktlinjer och rutiner som finns och planeras i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Ni ska också dokumentera uppföljningen och utvärderingen av dessa dokument.

 Dokumentera även hur ni samverkar med studenter och anställda.

Diskrimineringslagen