Fem områden i högskolans aktiva åtgärder

Högskolor ska bedriva arbetet med aktiva åtgärder inom fem olika områden. På den här sidan får du veta vilka de fem områdena är och vad de handlar om.

Arbeta inom fem områden

På högskolan ska ni arbeta med aktiva åtgärder inom följande fem områden:

 

Arbeta i fyra steg inom alla områden

cirkel som illustrerar de fyra stegen: undersöka, analysera, genomföra och följa upp.

Tillbaka till toppen