Högskolan ansvarar för aktiva åtgärder

Studenter i föreläsningssal. De ser engagerade ut.

Alla universitet och högskolor ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter inom sin verksamhet. Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen och kallas för aktiva åtgärder. I arbetet ingår till exempel att förhindra sexuella trakasserier och att underlätta för studenter att kombinera studier med föräldraskap.

Här kan du läsa om vad lagen kräver av högskolornas aktiva åtgärder. Vill du veta mer om hur du kan arbeta med aktiva åtgärder kan du använda vår e-utbildning "Studenters rätt i högskolan".

Kom igång med aktiva åtgärder med hjälp av vår e-utbildning

Det här ska du göra

Högskolor ska i egenskap av utbildningsanordnare arbeta med aktiva åtgärder som omfattar:

 

Varför ska ni genomföra aktiva åtgärder?

Aktiva åtgärder syftar, precis som förbuden mot diskriminering, till att förebygga och motverka diskriminering. Diskrimineringsförbuden är avsedda att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall. Era aktiva åtgärder ska även förebygga att studenter och sökande diskrimineras - eller på annat sätt får begränsade möjligheter - på högskolan på en generell och strukturell nivå.

Arbetet med aktiva åtgärder handlar alltså inte om att åtgärda problem som redan uppkommit i ett enskilt fall, utan om att förebygga att studenter och sökande diskrimineras eller på annat sätt får begränsade möjligheter.

Vad är en utbildningsanordnare?

Utbildningsanordnare är en aktör som bedriver utbildningsverksamhet; det kan till exempel vara en kommun, en stiftelse eller ett företag. De utbildningsanordnare som bedriver någon av följande verksamheter ska enligt diskrimineringslagen arbeta med aktiva åtgärder:

  • utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen
  • utbildning enligt högskolelagen
  • utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina.
Tillbaka till toppen