Skolformer som omfattas av diskrimineringslagen

Skolor och förskolor får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. I många fall kräver diskrimineringslagen också att utbildningsanordnaren arbetar med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering. På den här sidan kan du läsa vilka utbildningsanordnare det gäller.

Vad är en utbildningsanordnare?

Utbildningsanordnaren är den som bedriver verksamheten. Det kan till exempel vara en kommun, en stiftelse eller ett företag som är utbildningsanordnare.
Det är vanligt att en utbildningsanordnare bedriver flera verksamheter som omfattas av kraven på aktiva åtgärder.

Varje enskild verksamhet, det vill säga skola eller motsvarande, ska arbeta med aktiva åtgärder enligt de krav som lagen ställer.

Utbildningsanordnarna som ska arbeta med aktiva åtgärder

De utbildningsanordnare som bedriver någon av följande verksamheter ska arbeta med aktiva åtgärder:

  • utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen
  • utbildning enligt högskolelagen
  • utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina.

Här följer listor över vad som menas med utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen:

 

Vad är aktiva åtgärder?

Aktiva åtgärder är att arbeta förebyggande och främjande inom en verksamhet för att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Tillbaka till toppen