Förskolans och skolans dokumentation

Förskolor och skolor ska löpande dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder. Detta ersätter tidigare krav på likabehandlingsplan. Här får du svar på vad du ska dokumentera.

Dokumentera alla fyra steg

Dokumentera alla de fyra stegen i arbetet med aktiva åtgärder, det vill säga undersökning, analys, åtgärder (inklusive tidsplanering) samt uppföljning och utvärdering. Varje enskild verksamhet, det vill säga skola eller motsvarande, ska dokumentera arbetet med aktiva åtgärder.

Fortlöpande arbete i fyra steg

Dokumentera arbetet mot trakasserier

Dokumentationen ska också innehålla en redovisning av de riktlinjer och rutiner som finns och planeras i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Dokumentationen ska också innehålla andra åtgärder som utbildningsanordnaren genomför eller planerar genomföra.

Riktlinjer och rutiner mot trakasserier i skolan och förskolan

Dokumentera hur ni har samverkat

Dokumentationen ska också innehålla en redogörelse för hur skolan eller förskolan har samverkat med barn, elever och anställda.

Samverka med barn, elever och anställda

Vad säger lagen om att dokumentera?

Tillbaka till toppen