Samverka med barn, elever och anställda

I sitt arbete med aktiva åtgärder ska förskolan och skolan samverka med dem som deltar i verksamheten och med de anställda. Alla behöver inte vara med utan det räcker att samverka med olika grupper, däribland elevorganisationer.

Det är utbildningsanordnaren som ansvarar för att samverkan sker. Utbildningsanordnaren är skyldig att samverka i hela arbetet med aktiva åtgärder det vill säga:

  • De fyra steg som ingår i arbetet med aktiva åtgärder, från undersökning och analys till eventuella åtgärder som behöver genomföras samt uppföljning och utvärdering.
  • I arbetet med riktlinjer och rutiner mot trakasserier och sexuella trakasserier.

Hur ska vi samverka?

Hur samverkan ska utformas får lösas i varje enskild utbildningsverksamhet. Respektive verksamhet får avgöra vilka anställda som berörs av skyldigheten att samverka. Det är inte meningen att varje enskild anställd, barn eller elev ska delta i arbetet, utan samverkan bör ske med representanter för olika grupper, däribland elev- och studentorganisationer. 

Diskrimineringslagen

Tillbaka till toppen