Samverka med barn, elever och anställda

I sitt arbete med aktiva åtgärder ska skolan och förskolan samverka med dem som deltar i verksamheten och med de anställda. Det betyder inte att varje enskild anställd och alla barn eller elever ska delta i arbetet, utan det är tillräckligt att samverka med representanter för olika grupper, däribland elevorganisationer.

Det är utbildningsanordnaren som ansvarar för att samverkan sker. Utbildningsanordnaren är skyldig att samverka i hela arbetet med aktiva åtgärder det vill säga:

  • De fyra steg som ingår i arbetet med aktiva åtgärder, från undersökning och analys till eventuella åtgärder som behöver genomföras samt uppföljning och utvärdering.
  • I arbetet med riktlinjer och rutiner mot trakasserier och sexuella trakasserier.

Hur ska vi samverka?

Hur samverkan ska utformas får lösas i varje enskild utbildningsverksamhet. Respektive verksamhet får avgöra vilka anställda som berörs av skyldigheten att samverka. Det är inte meningen att varje enskild anställd, barn eller elev ska delta i arbetet, utan samverkan bör ske med representanter för olika grupper, däribland elev- och studentorganisationer. 

Diskrimineringslagen

Tillbaka till toppen