Arbetsgivarens ansvar för sexuella trakasserier

Du som är arbetsgivare kan göra stor skillnad

Två personer som jobbar på ett café, den ena masserar den andra mot dess vilja.

Ta hjälp av diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen i arbetet mot sexuella trakasserier. Båda lagarna ställer krav på dig som arbetsgivare. Här får du information om vad du behöver göra för att uppfylla kraven.

Det här är ditt arbetsgivaransvar

 

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Enligt lagen är sexuella trakasserier en form av diskriminering.

Arbetsmiljölagen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt att uppnå god arbetsmiljö. Sexuella trakasserier kan vara en form av kränkande särbehandling som är reglerat med stöd av lagen.

Fler frågor?

Har du frågor om trakasserier och sexuella trakasserier - kontakta Diskrimineringsombudsmannen.

Har du frågor om kränkande särbehandling - kontakta Arbetsmiljöverket.