Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier i arbetslivet

Arbetsgivare ansvarar för att förebygga trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier på arbetsplatsen. Om det ändå händer ska arbetsgivaren utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier.