Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier i arbetslivet

Trakasserier, sexuella trakasser och repressalier på arbetsplatsen är förbjudet. Arbetsgivare ansvarar för att arbeta förebyggande samt att utreda och åtgärda trakasserier och sexuella trakasserier.