Riktlinjer och rutiner mot trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

En tjej håller upp handen mot kameran i ett stopp-tecken. Hennes ögon syns genom fingrarna.

Alla arbetsplatser ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra sexuella trakasserier, trakasserier och repressalier. Här får du veta vad det innebär.

Riktlinjer för att tydliggöra nolltolerans

Alla arbetsgivare ska ha riktlinjer i sin verksamhet. Syftet med riktlinjerna är att tydliggöra för alla anställda (inklusive chefer, vikarier, praktikanter och inhyrd personal) att arbetsgivaren inte accepterar trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier på arbetsplatsen.  På så sätt ska arbetsgivaren förebygga och förhindra sådana beteenden.

Rutiner - vem gör vad om det ändå händer?

Alla arbetsgivare ska också ha rutiner i sin verksamhet. Rutinerna ska ge praktisk vägledning om hur man hanterar trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. 

Det ska framgå av rutinerna

  • vem den som upplever sig utsatt kan vända sig till
  • vad arbetsgivaren måste göra när hen får kännedom om att det eventuellt förekommer trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier på arbetsplatsen
  • vem som har ansvar för att utreda händelsen eller påståendena.

Alla arbetsgivare ska följa upp och utvärdera sina riktlinjer och rutiner, på samma sätt som gäller för det övriga arbetet med aktiva åtgärder. 

För att riktlinjerna och rutinerna ska fungera är det viktigt att alla i verksamheten känner till dem.

Utred och åtgärda uppkomna situationer

Om en person utsätts för trakasserier eller sexuella trakasserier i samband med arbetet är arbetsgivaren skyldig att utreda vad som har hänt och genomföra åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier. Skyldigheten att agera gäller såväl vid trakasserier från chefer som från medarbetare.

Utred och åtgärda sexuella trakasserier och trakasserier på arbetsplatsen 

Arbeta löpande för att förebygga

Arbetsgivare ska även arbeta för att förebygga trakasserier och sexuella trakasserier. Det kan innebära att undersöka om det förekommer rasistiska, sexistiska eller andra typer av skämt eller uttryck som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. 

Såhär kan du förebygga sexuella trakasserier och trakasserier

Så här kan trakasserier på jobbet upplevas. Arbetsgivare har ett ansvar för att förhindra det. Enligt diskrimineringslagen.

Så här kan sexuella trakasserier på jobbet upplevas. Arbetsgivare har ett ansvar för att förhindra det. Enligt diskrimineringslagen.

Tillbaka till toppen