Stoppa trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Någon känner sig trakasserad på arbetsplatsen - vad ska du som arbetsgivare göra?

Trakasserier eller sexuella trakasserier på jobbet?

Om du som arbetsgivare får veta att någon känner sig trakasserad eller sexuellt trakasserad ska du

  • utreda vad som hänt
  • genomföra åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier
  • följa upp att åtgärderna haft effekt.

Ett snabbt agerande från dig som arbetsgivare ger en signal om att trakasserier inte accepteras och att den som utsätts får stöd. Du ska ha rutiner på plats som vägleder både dig som arbetsgivare och dina arbetstagare.

Med trakasserier menar vi i den här texten både sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med en eller flera diskrimineringsgrunder. 

Vad ska du som arbetsgivare göra?

 

När och för vilka gäller ditt ansvar?

 

Vad är trakasserier?

Se filmen.

Tillbaka till toppen