Stoppa trakasserier och sexuella trakasserier på arbetsplatsen

Någon känner sig trakasserad på arbetsplatsen - vad ska du som arbetsgivare göra?

Om du som arbetsgivare får veta att någon känner sig trakasserad eller sexuellt trakasserad ska du

  • utreda vad som hänt
  • genomföra åtgärder för att förhindra fortsatta trakasserier
  • följa upp att åtgärderna haft effekt.

Ett snabbt agerande från dig som arbetsgivare ger en signal om att trakasserier inte accepteras och att den som utsätts får stöd. Du ska ha rutiner på plats som vägleder både dig som arbetsgivare och dina arbetstagare.

Med trakasserier menar vi i den här texten både sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med en eller flera diskrimineringsgrunder.

Kort om trakasserier och vad du ska göra (pdf)

Vad ska du som arbetsgivare göra?

Om du som arbetsgivare får veta att någon har upplevt eller upplever sig trakasserad måste du agera. 

Vi ger dig hjälp. Här kan du läsa om vad din skyldighet att utreda och åtgärda trakasserier innebär och när du måste gripa in.

 

När och för vilka gäller ditt ansvar?

 

Vad är trakasserier?

Se filmen.

Tillbaka till toppen