Förebygg trakasserier och sexuella trakasserier

Ta hjälp av diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen i arbetet mot trakasserier och sexuella trakasserier. Här får du information om vad du behöver göra för att uppfylla kraven i båda lagarna.

Vad är trakasserier?

Trakasserier är ett agerande som kränker någons värdighet och som har samband med en eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. Det kan handla om kommentarer, gester eller utfrysning.

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier är ett agerande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, anspelningar, sms och bilder av sexuell natur.

Trakasserier och sexuella trakasserier är två olika former av diskriminering enligt diskrimineringslagen. Sexuella trakasserier kan också vara en form av kränkande särbehandling enligt arbetsmiljölagstiftningen.

Det här är ditt arbetsgivaransvar

Ladda ner vår broschyr med tips och checklistor

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Enligt lagen är sexuella trakasserier en form av diskriminering.

Arbetsmiljölagen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt att uppnå god arbetsmiljö. Sexuella trakasserier kan vara en form av kränkande särbehandling som är reglerat med stöd av lagen.

Fler frågor?

Har du frågor om trakasserier och sexuella trakasserier - kontakta Diskrimineringsombudsmannen.

Har du frågor om kränkande särbehandling - kontakta Arbetsmiljöverket.

Tillbaka till toppen