3. Rekrytering och befordran

Du som är arbetsgivare ska arbeta för att alla får möjlighet att söka lediga jobb, oavsett diskrimineringsgrund. Det gäller även intern rekrytering och befodran.

Arbete mot diskriminering i fyra steg

Arbetsgivaren ska arbeta med följande fyra steg:

Steg 1: Undersök om det finns risker för diskriminering – inklusive trakasserier och sexuella trakasserier – eller repressalier (bestraffning) eller andra hinder för arbetstagares och arbetssökandes lika rättigheter och möjligheter.

Steg 2: Analysera orsakerna till de risker och hinder som du har upptäckt.

Steg 3: Åtgärda – genomför åtgärder för att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Steg 4: Följ upp och utvärdera arbetet.

I undersökningen kan omfatta en översyn av till exempel riktlinjer och rutiner för extern och intern rekrytering samt befordran. Det kan bland annat handla om att se över hur lediga arbeten annonseras, hur annonser utformas och hur intervjuer går till.

Kom igång med aktiva åtgärder för rekrytering

Checklistan ger dig stöd och vägledning arbetet med ett antal frågor för att undersöka vilka risker för diskriminering det finns vid rekrytering och befordran.

Checkista för arbetsgivares aktiva åtgärder för rekrytering (pdf)  

Faktorer som arbetsgivaren kan undersöka

Som arbetsgivare ska du undersöka vilka hinder som finns för att ge alla, oavsett diskrimineringsgrund, lika möjlighet att söka lediga anställningar och lika möjlighet till befordran. Det kan bland annat gälla att se över obefogade eller omotiverade krav i platsannonser när det gäller kompetens, bakgrund eller utbildning.

Exempel på vad du kan undersöka:

  • Vilken typ av kompetens krävs för arbetsuppgiften (vid varje enskild rekrytering)?
  • Hur går rekryteringen till?
  • Hur ser möjligheterna ut för intern rekrytering och befordran?

Undersökningen handlar inte om att undersöka eller registrera vilka arbetstagare som har rekryterats till eller befordrats i verksamheten och om de kan hänföras till en viss grupp utan i första hand om hur rekrytering eller befordran går till i din organisation.

Exempel på åtgärder som kan vara aktuella är att som huvudregel annonsera alla lediga arbeten och erbjuda utbildning och annan kompetensutveckling för att främja möjligheten till befordran.

Tillbaka till toppen