Gör en lönekartläggning varje år

Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år. Syftet är att se till att arbetsplatsens löner är jämställda. Här förklarar vi vad lagen kräver av en lönekartläggning.

Här beskriver vi vad lagen kräver av en lönekartläggning. Du kan även använda vår e-utbildning som går igenom hur du kan arbeta med lönekartläggning och analys av löneskillnader tillsammans med dina medarbetare.

Ja, jag vill lära mig att göra en lönekartläggning! 

Detta kräver lagen

I lönekartläggningen ska du som arbetsgivare bedöma om löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika eller likvärdigt arbete har ett samband med kön. För att kunna göra den bedömningen ska du göra både en kartläggning och en analys. Den grundläggande frågan är alltså om kön på något sätt har haft betydelse vid lönesättning.

Du ska kartlägga och analysera:

  • bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas på arbetsplatsen
  • löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete
  • löneskillnader mellan grupper med arbetstagare som utför arbete som är (eller brukar anses vara) kvinnodominerat med en annan grupp med arbetstagare som är att betrakta som likvärdigt med sådant arbete (men som inte är eller brukar anses vara kvinnodominerat).

Lönekartläggningen omfattar alltså en granskning av själva lönesystemet och en genomgång av arbetstagarnas löner.

Det första steget om bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor är även ett område inom arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder. Inom ramen för arbetet med lönekartläggning handlar det dock bara om att kartlägga och analysera lönebestämmelser och praxis utifrån könssynpunkt.

 

Dokumentera arbetet (om tio eller fler anställda)

Om du är en arbetsgivare med minst tio anställda ska du även dokumentera arbetet med kartläggningen och analysen.

Dokumentationen ska innehålla en

  • redovisning och utvärdering av hur föregående års planerade åtgärder har genomförts
  • redovisning av resultatet av kartläggningen och analysen
  • redovisning av vilka lönejusteringar och andra åtgärder som behöver genomföras för att åtgärda löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön
  • beräkning av kostnader och en tidsplanering utifrån målsättningen att de lönejusteringar som behövs ska genomföras så snart som möjligt och senast inom tre år.
Tillbaka till toppen