Främja jämn könsfördelning

Du som är arbetsgivare ska främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner. Det kan du göra genom att exempelvis utbilda eller kompetensutveckla anställda.

Hur ser det ut på din arbetsplats?

Till att börja med ska du undersöka hur det ser ut på din arbetsplats. Om undersökningen visar att ni har en ojämn könsfördelning inom olika kategorier och på ledande positioner bör du som arbetsgivare:

  1. analysera orsakerna
  2. genomföra åtgärder för att åstadkomma en förändring

De åtgärder som du ska genomföra för att nå målet är utbildning, annan kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder. Följ upp och utvärdera åtgärderna på samma sätt som det övriga arbetet med aktiva åtgärder.

En del av aktiva åtgärder

Arbetet med att främja en jämn könsfördelning är en del i arbetsgivarens aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett begrepp i lagen som innebär ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund.

Rund illustration med de fyra områdena för aktiva åtgärder

Tillbaka till toppen