Arbetsgivaren ansvarar för aktiva åtgärder

Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen. Arbetet omfattar till exempel att förebygga sexuella trakasserier och att genomföra lönekartläggning. Här får du veta vilka krav lagen ställer på dig som är arbetsgivare

Att-göra-lista - det här ska du göra

Guide till aktiva åtgärder

Här beskriver vi vad du ska göra för att uppfylla diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder. Vill du istället veta mer om hur du kan lägga upp arbetet på din arbetsplats? Använd vår guide med många nyttiga tips och konkreta exempel - få hjälp med att komma igång med arbetet!

Gå direkt till guiden 

Syftet med aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder har, precis som förbuden mot diskriminering, till syfte att förebygga och motverka diskriminering. Diskrimineringsförbuden är till för att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall medan arbetsgivarnas aktiva åtgärder även ska förebygga diskriminering på arbetsplatsen och främja lika rättigheter och möjligheter på en generell och strukturell nivå.

Känner du igen dig?

Ibland är det svårt att veta vad som pågår på jobbet och vad som kan leda till att någon diskrimineras. Hur ser det ut på din arbetsplats? Se vår film "Under ytan på jobbet."

Tillbaka till toppen