Arbetsgivaren ansvarar för aktiva åtgärder

Alla arbetsgivare ska arbeta för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Arbetet beskrivs i diskrimineringslagen och kallas för aktiva åtgärder. I arbetet ingår till exempel att förhindra sexuella trakasserier, genomföra lönekartläggning och underlätta för anställda att kombinera arbete med föräldraskap.

Här beskriver vi vad du ska göra för att uppfylla diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder. Vill du istället veta mer om hur du kan lägga upp arbetet på din arbetsplats? Använd vår guide med många nyttiga tips och konkreta exempel - få hjälp med att komma igång med arbetet!

Din guide till aktiva åtgärder mot diskriminering

Att-göra-lista - det här ska du göra

 

Syftet med aktiva åtgärder

Aktiva åtgärder har, precis som förbuden mot diskriminering, till syfte att förebygga och motverka diskriminering. Diskrimineringsförbuden är till för att motverka konkreta diskriminerande handlingar i individuella fall medan arbetsgivarnas aktiva åtgärder även ska förebygga diskriminering på arbetsplatsen och främja lika rättigheter och möjligheter på en generell och strukturell nivå.

Känner du igen dig?

Ibland är det svårt att veta vad som pågår på jobbet och vad som kan leda till att någon diskrimineras. Hur ser det ut på din arbetsplats? Se vår film "Under ytan på jobbet."

Tillbaka till toppen