Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Trakasserier och sexuella trakasserier i högskolan

Högskolan ska ha riktlinjer och rutiner i verksamheten för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier av studenter. Dessutom ska den som är ansvarig för verksamheten följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns.

Riktlinjer för att tydliggöra nolltolerans

Utbildningsanordnaren ska ha riktlinjer som markerar att sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna inte accepteras.

Rutiner mot trakasserier

Det ska också finnas rutiner som klargör hur högskolan ska agera om någon blir utsatt för trakasserier. Det ska framgå av rutinerna:

  • vem den som anser sig trakasserad ska vända sig
  • vad utbildningsanordnaren ska göra när hen får kännedom om att det eventuellt förekommer trakasserier, sexuella trakasserier i eller i samband med verksamheten.
  • vem som ansvarar för att händelsen eller påståendena utreds.

För att riktlinjerna och rutinerna ska fungera är det viktigt att alla i verksamheten känner till dem.

Alla utbildningsanordnare ska följa upp och utvärdera sina riktlinjer och rutiner, på samma sätt som gäller för det övriga arbetet med aktiva åtgärder.

Undersök vilka risker som finns för diskriminering

Varje högskola ska undersöka den egna verksamheten för att upptäcka om det finns risker för diskriminering eller repressalier, eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter. Undersökningen kan visa att det behövs fler åtgärder än att ta fram riktlinjer och rutiner.

Arbetet med riktlinjer och rutiner ska göras, oavsett om undersökningen av verksamheten visar att det finns någon risk för några sexuella trakasserier eller trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Undersökningen är en del av arbetet med aktiva åtgärder som ska genomföras inom fem områden.

En kortfilm om trakasserier i högskolan

Att utsättas för trakasserier i högskolan kan vara diskriminering. Ingen ska behöva uppleva det. Därför har högskolan enligt diskrimineringslagen ett ansvar för att förhindra trakasserier.

Trakasserier i högskolan i syntolkad version. Länk till annan webbplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 18 juli 2022