Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Dokumentera högskolans arbete med aktiva åtgärder

Högskolor ska dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder löpande. Dokumentera de riktlinjer och rutiner som redan finns och hur arbetet med aktiva åtgärder följs upp, samt hur ni på högskolan samverkar med olika deltagare i verksamheten.

Observera att denna dokumentation ersätter tidigare lagkrav på likabehandlingsplan.

Ni ska dokumentera alla de fyra stegen i arbetet med aktiva åtgärder. Det vill säga

  • undersökning
  • analys
  • åtgärder (inklusive tidsplanering)
  • uppföljning och utvärdering.

På högskolan ska ni dokumentera vilka riktlinjer och rutiner som finns och planeras i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Ni ska också dokumentera uppföljningen och utvärderingen av dessa dokument.

Dokumentera även hur ni samverkar med studenter och anställda.

Enligt diskrimineringslagen så ska alla högskolor arbeta med aktiva åtgärder.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 18 juli 2022