Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Skolformer som omfattas av diskrimineringslagen

Är du osäker på om diskrimineringslagen kräver att just din verksamhet arbetar med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering? På den här sidan guidar vi dig vidare.

Då ska du arbeta med aktiva åtgärder

Alla så kallade utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen ska arbeta med aktiva åtgärder.

Utbildningsanordnare kan vara till exempel en kommun, en stiftelse eller ett företag. Det är vanligt att en utbildningsanordnare bedriver fler verksamheter som omfattas av kraven på att arbeta med aktiva åtgärder. Varje enskild verksamhet, som till exempel en skola, ska arbeta med aktiva åtgärder.

Även inom högskolan ställs krav på utbildningsanordnare att arbeta med aktiva åtgärder.

Vad är utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen?

Här kan du ta del av listor över vad som menas med utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen:

Skolväsendet består av

 • skolformer
 • fritidshem som kompletterar utbildningen i förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och vissa särskilda utbildningsformer.

Skolformer

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola
 • anpassade grundskolan
 • specialskola
 • sameskola
 • gymnasieskola
 • anpassade gymnasieskolan
 • kommunal vuxenutbildning

 • internationella skolor
 • utbildning vid särskilda ungdomshem
 • utbildning för intagna i kriminalvårdsanstalt
 • utbildning vid folkhögskola som motsvarar kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
 • utbildning för barn och elever som vårdas på sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus
 • utbildning i hemmet eller på annan lämplig plats
 • annat sätt att fullgöra skolplikten

 • pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem
 • öppen förskola
 • öppen fritidsverksamhet
 • omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds
 • annan pedagogisk verksamhet på nationella minoritetsspråk

Sidinformation

Senast uppdaterad: 4 maj 2023