Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Dokumentera skolans arbete med aktiva åtgärder

Förskolor och skolor ska löpande dokumentera sitt arbete med aktiva åtgärder mot diskriminering. Här kan du läsa vad du ska dokumentera.

Observera att denna dokumentation ersätter tidigare lagkrav på likabehandlingsplan.

Dokumentera alla fyra steg

Dokumentera alla de fyra stegen i ditt och ert arbete med aktiva åtgärder, det vill säga undersökning, analys, åtgärder (inklusive tidsplanering) samt uppföljning och utvärdering. Varje enskild verksamhet, det vill säga skola eller motsvarande, ska dokumentera arbetet med aktiva åtgärder.

Dokumentera arbetet mot trakasserier

Dokumentationen ska också innehålla en redovisning av de riktlinjer och rutiner som finns och planeras för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Dokumentationen ska också innehålla andra åtgärder som utbildningsanordnaren genomför eller planerar att genomföra.

Dokumentera hur ni har samverkat

Dokumentationen ska också innehålla en redogörelse för hur skolan eller förskolan har samverkat med barn, elever och anställda.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 28 mars 2023