Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Trakasserier och sexuella trakasserier i skolan

Förskolor och skolor ska ha riktlinjer och rutiner i verksamheten för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier av barn eller elever. Varje verksamhet måste dessutom följa upp och utvärdera riktlinjerna och rutinerna.

Riktlinjer för att tydliggöra nolltolerans

Varje skola, förskola eller motsvarande ska ha riktlinjer som markerar att sexuella trakasserier och trakasserier som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna inte accepteras.

Rutiner mot trakasserier och sexuella trakasserier

Det ska också finnas rutiner som klargör hur skolan eller förskolan ska agera om någon blir utsatt för trakasserier. Det ska framgå av rutinerna:

  • vem den som anser sig trakasserad ska vända sig till
  • vem som ansvarar för att händelsen eller påståendena utreds.

Alla utbildningsanordnare ska följa upp och utvärdera sina riktlinjer och rutiner, på samma sätt som gäller för det övriga arbetet med aktiva åtgärder.

Undersök för att upptäcka om fler åtgärder behövs

Varje verksamhet - det vill säga skola, förskola eller motsvarande - ska undersöka den egna verksamheten för att upptäcka om det finns risker för diskriminering eller repressalier, eller andra hinder för lika rättigheter och möjligheter. Undersökningen kan visa att skolan eller förskolan behöver göra mer för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Undersökningen är en del av det fortlöpande arbetet i fyra steg.

En kortfilm om sexuella trakasserier i skolan

Att utsättas för sexuella trakasserier i skolan kan vara diskriminering. Ingen ska behöva uppleva det. Därför har skolans huvudman eller rektor enligt diskrimineringslagen ett ansvar för att förhindra sexuella trakasserier.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 19 juli 2022