Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

För barn och unga -
om diskriminering

Ungdomar sitter och pratar
En elev står utanför skolbyggnaden och tittar på en grupp av andra elever.

Ingen får diskriminera dig i skolan

Vad ska man göra om man blir diskriminerad i skolan? Du som är elev har rätt att inte bli diskriminerad.

Har du frågor om vad du ska göra när du blivit dåligt behandlad?

Här hittar du svar på vad du kan göra om du exempelvis blir diskriminerad eller trakasserad i skolan.

Frågor och svar riktade till unga.