Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

För barn och unga -
om diskriminering

Ungdomar sitter och pratar
Barn utanför skolbyggnad

Ingen får diskriminera dig i skolan

Vad ska man göra om man blir diskriminerad i skolan? Du som är elev har rätt att inte bli diskriminerad.

Vad är diskriminering? Och vad gör DO?

Två ungdomar besöker vårt kontor och intervjuar diskrimineringsombudsmannen som berättar om diskriminering och vad DO arbetar med.

Två elever intervjuar Lars Arrhenius