Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Ingen får diskriminera dig i skolan

Du som är elev har rätt att inte bli diskriminerad i skolan. Det står i lagen. Att bli diskriminerad innebär att du blir kränkt eller på annat sätt sämre behandlad än någon annan elev för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg.

En elev står utanför skolbyggnaden.

Vad är diskriminering och vart ska man vända sig om man blir utsatt i skolan? Här finns en affisch som skolan kan beställa.

Vad är diskriminering?

Diskriminering är när en person blir dåligt behandlad och det finns ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

 • Kön. Med kön menas tjej eller kille. (Så kallat juridiskt kön.)
 • Könsidentitet eller könsuttryck. Med könsidentitet menas det kön du själv känner dig som. Det kan vara tjej, kille, icke binär eller något annat. Med könsuttryck menas hur du uttrycker ditt kön genom exempelvis kläder eller frisyr.
 • Etnisk tillhörighet. Med etnisk tillhörighet menas till exempel vilken hudfärg du har eller vilket land du eller dina föräldrar är född i eller om du till exempel är same, rom, tornedaling, sverigefinne eller jude.
 • Religion eller annan trosuppfattning. Med religion menas exempelvis judendom, kristendom, hinduism och islam. Med annan trosuppfattning menas till exempel ateism (att det inte finns någon gud).
 • Sexuell läggning. Med sexuell läggning menas homo-, bi-, eller heterosexuell.
 • Funktionsnedsättning. Med funktionsnedsättning menas en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Exempel på funktionsnedsättningar är autism, allergi och synnedsättning.
 • Ålder. Med ålder menas hur många år du är.

Trakasserier och sexuella trakasserier

Trakasserier och sexuella trakasserier är former av diskriminering. Du har rätt att inte bli trakasserad eller sexuellt trakasserad vare sig av någon vuxen på skolan, eller av andra barn eller elever. Det står i diskrimineringslagen.

Vill du veta mer om vad sexuella trakasserier kan vara? Du hittar mer information i Frågor och svar.

Säg ifrån!

Det viktigt att du som är trakasserad talar om för den som trakasserar dig att beteendet är ovälkommet och att det måste få ett slut. Det kan du göra på olika sätt, till exempel säga ifrån direkt eller skriva ett sms. Du kan också ta hjälp av någon du litar på.

Film - ingen får diskriminera dig i skolan

Har du blivit diskriminerad i skolan?

 • Prata med någon i personalen på skolan om det du varit med om. Det kan vara till exempel en lärare, skolkuratorn eller din fritidspedagog. Skolan måste hjälpa dig!
 • Om skolan inte hjälper dig kan du också anmäla till oss.
 • Du kan kontakta DO för att få mer information. Du kan till exempel skriva ett mejl eller ringa oss.

Du får inte bli bestraffad om du anmäler

Om du har berättat för någon eller skickat en anmälan till DO om att du upplever dig diskriminerad i skolan får du inte bestraffas för det, det vill säga utsättas för så kallade repressalier. Bestraffningar skulle till exempel kunna vara sämre betyg eller sämre behandlad av en lärare i undervisningen.

Exempel på diskriminering i skolan

All dålig behandling är inte diskriminering enligt lagen. Här är några exempel på vad som kan vara diskriminering i skolan:

 • En skolvaktmästare säger elaka saker till en kille som har klänning.
 • En lärare hånar en elev som på grund av sin religion inte äter fläskkött.
 • En skola har ingen hörselslinga vilket gör att en elev med hörselnedsättning inte kan höra vad läraren säger på lektionen.
 • En lärare vägrar kalla en elev för hen trots att eleven vill bli kallad hen.
 • Någon som jobbar på skolan skickar nakenbilder (nudes) till en elev.
 • En skola ger inte en elev med dyslexi stöd i undervisningen.
 • En lärare säger elaka saker till en tjej om hennes hudfärg.
 • En skola låter inte två killar gå tillsammans som ett par på skolbalen.

Film om diskriminering och DO

Vad är diskriminering? Vad ska man göra om man själv eller en kompis blir diskriminerad i skolan? Och vad gör DO? I den här filmen intervjuar två ungdomar Diskrimineringsombudsmannen.

Kränkande behandling

Om du blir illa behandlad (till exempel slagen, hotad, retad eller utfryst) utan att det finns samband med en diskrimineringsgrund kan det vara kränkande behandling. Be då skolans personal eller rektor om hjälp. Får du ingen hjälp från skolan ska du vända dig till kommunen eller skolans styrelse. Du kan be någon vuxen att hjälpa dig med det. Om du ändå inte får hjälp kan du skicka in uppgifter om vad som hänt till Barn- och elevombudet. Läs mer på deras webbsida. Länk till annan webbplats.

Film om vad sexuella trakasserier kan vara

Skolan ska stoppa trakasserier

Alla skolor måste agera om en elev blir trakasserad. Det gäller alla slags trakasserier, och oavsett om det är elever eller personal på skolan som trakasserar. När skolans personal får reda på att något hänt ska den som är ansvarig för skolan så fort som möjligt undersöka vad som hänt för att kunna förhindra trakasserierna.

Alla skolor ska också ha särskilda riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier.

Visste du att?

I vissa fall har skolan också ansvar för att stoppa trakasserier utanför skolan. Det kan vara när du är på väg till eller ifrån skolan eller i sociala medier. Till exempel om en lärare trakasserar dig på en skolutflykt eller om en klasskompis skulle trakassera dig på Snapchat.

Diskrimineringsombudsmannen är en myndighet som förkortas DO. Vi är ungefär hundra personer som jobbar för att minska diskriminering i samhället och hjälpa människor som blivit diskriminerade.

Om du har blivit diskriminerad kan du göra en anmälan till DO. Då kommer vi som jobbar på DO läsa den. Om vi kan se att du blivit diskriminerad och kan bevisa det kan vi försöka hjälpa dig att få upprättelse.

När vi säger skola på den här sidan menar vi förskola, grundskola, gymnasieskola, anpassade grundskolan, anpassade gymnasieskolan, specialskola och sameskola. Även vuxna som går i skolan, som Komvux som anpassad utbildning på grundläggande nivå eller gymnasial nivå och SFI (Svenska för invandrare), högskola och folkhögskola skyddas av lagen.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 31 maj 2023