Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Frågor och svar för barn och unga

Vad är diskriminering? Och vad ska man göra om man blir diskriminerad? Här kan du läsa frågor och svar som bland annat ger exempel på olika situationer.

Vad ska jag göra om jag blir diskriminerad i skolan?

En elev står och tittar på skolbyggnaden en bit ifrån.

Prata med någon i personalen på skolan om det du varit med om. Det kan vara till exempel en lärare, skolkuratorn eller din fritidspedagog. Skolan måste hjälpa dig!

Om skolan inte hjälper dig kan du också göra en anmälan om det som har hänt till oss på DO. Du kan kontakta DO för att få mer information. Du kan till exempel skriva ett mejl eller ringa oss.

Mina klasskompisar mobbar mig. Är det diskriminering och vad ska jag göra?

Ung människa som sitter på golvet, framåtlutlad mot sina knän.

Om du blir illa behandlad (till exempel hotad, retad eller utfryst) utan att det finns samband med en diskrimineringsgrund kan det vara kränkande behandling. Be då skolans personal eller rektor om hjälp.

Får du ingen hjälp från skolan ska du vända dig till kommunen eller skolans styrelse. Du kan be någon vuxen att hjälpa dig med det. Om du ändå inte får hjälp kan du skicka in uppgifter om vad som hänt till Barn- och elevombudet. Läs mer på deras webbsajt Länk till annan webbplats.

Mina klasskompisar trakasserar mig på sociala medier. De skriver taskiga saker om att jag är bisexuell i olika chattar. Vad ska jag göra?

Flera unga människor som tillsammans  tittar i en mobil.

I vissa fall har skolan också ansvar för att stoppa trakasserier utanför skolan. Det kan vara när du är på väg till eller ifrån skolan eller i sociala medier.

Prata med någon i personalen på skolan om det du varit med om. Det kan vara till exempel en lärare, skolkuratorn eller din fritids­pedagog. Skolan måste hjälpa dig!

Om skolan inte hjälper dig kan du också anmäla till oss. Du kan kontakta DO för att få mer information. Du kan till exempel skriva ett mejl eller ringa oss.

En kollega på sommarjobbet tafsar på mig. Vad ska jag göra?

Ungdom visar handflatan - ett nej.

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. Du har rätt att inte blir trakasserad på jobbet.

Det står i diskrimineringslagen.

Din arbetsgivare, den du jobbar hos, måste agera direkt när de får veta att du blivit utsatt. Det gäller oavsett om det är chefen eller en kollega som trakasserar. När arbetsgivaren får reda på att något hänt ska hen så fort som möjligt undersöka vad som hänt för att sätta stopp för trakasserierna.

Om arbetsgivaren inte gör det kan du göra en anmälan om det som har hänt till DO.

Vad är sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar eller bilder som är av sexuell natur. Sexuella trakasserier är något som känns obehagligt för dig som utsätts. Det är du som utsätts som avgör vad som är obehagligt just för dig. Personen som utsätter dig för sexuella trakasserier måste förstå att beteendet är ovälkommet och att du inte vill att personen ska göra så mot dig.

Det är därför viktigt att du som utsätts säger ifrån till den som trakasserar dig. Att du säger att beteendet är ovälkommet och att det måste få ett slut. Det kan du göra på olika sätt, till exempel säga ifrån direkt eller skriva ett sms. Du kan också ta hjälp av någon du litar på.

En i min klass säger elaka saker till mig om att jag har ADHD. Jag har berättat det för min lärare men hen gör inget åt det. Vad ska jag göra?

Två elever, den ena håller om och tröstar den andra.

Skolan måste stoppa trakasserier mellan elever. Så fort någon som jobbar på skolan får veta att det har hänt ska de stoppa det. De ska även ta reda på vad som har hänt och se till att det inte händer igen.

Om skolan inte gör det kan du göra en anmälan om det som har hänt till DO. Du kan kontakta oss för att få mer information. Du kan till exempel skriva ett mejl eller ringa oss.

Min idrottslärare låter mig inte vara med på skolidrotten för att jag bär huvudduk. Får en lärare göra så?

Nej, så får en lärare inte göra. Diskriminering som har samband med religion är olagligt. Det står i diskrimineringslagen.

Prata med någon i personalen på skolan om det du varit med om. Det kan vara till exempel en lärare, skolkuratorn eller din fritidspedagog. Skolan måste hjälpa dig!

Om skolan inte hjälper dig kan du också anmäla till oss. Du kan kontakta DO för att få mer information. Du kan till exempel skriva ett mejl eller ringa oss.

Vad är diskriminering?

Diskriminering är när en person blir dåligt behandlad och det finns ett samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna:

  • kön
  • könsidentitet och könsuttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.

Även sexuella trakasserier är diskriminering. Läs mer om diskrimineringsgrunderna.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 6 mars 2024