Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Instruktioner att diskriminera

Instruktioner att diskriminera är en av de sex formerna av diskriminering som tas upp i lagen. Exempel på instruktioner är när någon ger en order eller instruerar någon som är i beroendeställning, till exempel en anställd, att diskriminera någon annan.

Den här formen av diskriminering kan också handla om att ge en instruktion att diskriminera till en person eller ett företag som har åtagit sig ett uppdrag, exempelvis ett bemanningsföretag.

Exempel på instruktioner att diskriminera

Det kan till exempel handla om att en

  • arbetsgivare ger instruktioner till sin HR-avdelning att inte anställa personer över en viss ålder
  • en arbetsgivare vill anställa personer via arbetsförmedlingen och lämnar anvisningar om att personer med viss hudfärg ska sorteras bort
  • att restaurangägare säger till sina anställda att någon som är homosexuell inte ska få service
  • en affärsinnehavare säger till sina anställda att personer med en viss etnisk tillhörighet inte ska få komma in i affären.

Det krävs att det finns någon form av beroendeförhållande eller uppdragsförhållande mellan den som ger och den som får instruktionen.

Anmäla diskriminering

Du kan anmäla diskriminering till DO om du upplevt diskriminering, blivit utsatt för repressalier eller om du blivit missgynnad i samband med föräldraledighet. Observera att du som är medlem i ett fackförbund i första hand ska kontakta ditt fackförbund om din anmälan handlar om händelser med koppling till din arbetsplats.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 27 maj 2024