Vi arbetar för ett samhälle
fritt från diskriminering.

Filmer om bristande tillgänglighet

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Men hur kan det yttra sig? Filmerna är exempel på hur det kan upplevas av personer med en funktionsnedsättning. Filmerna finns tillgängliga i tre versioner: med undertext, med teckenspråk och syntolkad.

Hur tillgänglig är din verksamhet?

Att gå på restaurang, ta en fika eller handla kan vara en självklarhet för många, men inte för alla. Ibland finns det hinder som försvårar eller gör det omöjligt. Hur ser det ut i din verksamhet?

Den här filmen ger dig en omvänd bild över hur bristande tillgänglighet kan upplevas av en person med en funktionsnedsättning.

Hur tillgänglig är din arbetsplats?

Att börja nytt jobb är både spännande och utmanande, men för några kan det innebära en extra utmaning. Ibland finns det hinder i omgivningen eller i organisationen som försvårar. Hur ser det ut på din arbetsplats?

Den här filmen ger dig en tillspetsad bild över hur bristande tillgänglighet kan upplevas av en person med en kognitiv funktionsnedsättning. En nedsättning av den kognitiva funktionen är en osynlig funktionsnedsättning som kan ge svårigheter som inte är lika uppenbara som de fysiska. Det handlar om hjärnans kognitiva förmågor: att lära, minnas, ta in ny information och bearbeta den.

Sveriges största hinderbana

Sveriges största hinderbana har minst 1 538 200 deltagare varje dag. Den här filmen uppmärksammar Diskrimineringslagens förbud mot bristande tillgänglighet. Den som är ansvarig för en verksamhet kan enligt lag vara skyldig att göra sin verksamhet tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Sidinformation

Senast uppdaterad: 22 maj 2023